• Expertis inom materialteknik

  Vi utför allt från standardiserad provning och analys till komplexa materialtekniska utredningar. Hos Exova finns expertis inom metaller, polymerer, kompositer, ytbehandling, korrosion, drivmedel, smörjmedel och explosivämnen mm.

 • Ackrediterad materialprovning

  Vi erbjuder breda laboratorieresurser och ackreditering för kvalificering av material och processer inom hållfasthet, materialanalys, oförstörande provning samt kemisk och fysikalisk analys.

 • Materialteknisk rådgivning och utredningar

  Vi hjälper dig att utveckla och kvalitetssäkra material, produkter och processer för önskad miljötålighet och livslängd. Vi utför skadeutredningar, bedömer brottytor och kvalificerar reparationsmetoder.

 • Utbildning och certifiering

  Vi genomför löpande både öppna och skräddarsydda utbildningar inom alla våra kompetensområden. Vi hjälper dig att uppnå rätt kompetens och behörighet inom t ex svetsning, oförstörande provning, limning, reparationsteknik och hantering av kemiska produkter.