Element Materials Technology AB

Linköping, Tannefors:TFORS

Huvudkontor, materialprovning och konsultation, utbildningscenter
Växel: 013-16 90 00

 

Postadress:
Box 1340 
581 13 Linköping

Besöksadress:
ASJ-vägen 7
582 54 Linköping

Godsadress: 
Saab Godsport C/Hus 211 
581 88 Linköping


Linköping, Malmslätt:FLT

Kemiska analyser, drivmedels- och smörjmedelsanalyser
Växel: 013-16 90 00

Postadress: 
Box 1340 
581 13 Linköping

Besöks- och godsadress: 
Nobymalmsvägen 1 
586 63 Linköping

 


Karlskoga:Karlskoga

Metalliska material; provning och utredningar
Växel: 013-16 90 00

Postadress: 
Box 3 
691 21 Karlskoga

Besöks- och godsadress: 
Artilleriplan 2 
691 50 Karlskoga

 


 

Nyköping, Studsvik:Nyköping Studsvik

Plastic pipes; provning för livslängdskvalificering
Växel: 013-16 90 00

Postadress: 
Box 613 
611 10 Nyköping

Besöks- och godsadress: 
Studsvik 3 
611 99 Tystberga