Exova Materials Technology AB erbjuder materialteknisk provning, utredningar och utbildning till industri och myndigheter, för kvalitetssäkring av material och processer inom bl.a. metalliska material, svetsteknik, kompositmaterial, lim, tätningsmedel, gummi, ytbehandling, drivmedel och smörjmedel. Våra tjänster inkluderar provning, material- och processkvalificering, skadeutredningar, oförstörande provning/inspektion, reparationsteknik och kemiska arbetsmiljörisker. Vår utbildningsverksamhet täcker samtliga dessa teknikområden.

I Sverige finns vi i Linköping, Karlskoga och Nyköping med sammanlagt ca 130 medarbetare med expertis inom olika materialområden.


 

Element och Exova har gått samman för att bli världens främsta aktör inom provning

I september 2017 slutfördes Element Materials Technologys förvärv av Exova Group. 

Element är precis som Exova ett relativt nytt namn inom den globala TIC-sektorn (Testing, Inspection & Certification), men med lång historik bakom sig och ett industriellt arv som vi med rätta kan vara stolta över.  Ursprunget till Element är provningsverksamheten inom Stork Engineering Group, som 2011 friköptes då Element Materials Technology bildades. Verksamheten bär spår ända från 1827, dvs. nästan 200 år.

Vår ambition är fortsatt densamma – att säkerställa att alla de material och produkter vi provar, inspekterar och certifierar för våra kunder, lever upp till ställda krav och standarder avseende kvalitet och säkerhet.  Målet är också att som provningspartner bidra till våra kunders framgång på ett sätt som sparar tid och pengar genom hela utvecklings- och produktionsprocessen.

Sedan 2011 har Element nästan tredubblat sin omsättning, antalet anställda har blivit över 2 000 och antalet laboratorier inom gruppen har växt till 61 stycken, genom en kombination av strategiska förvärv och organisk tillväxt.

Nu, genom Elements förvärv av Exova Group, tar vi verksamheten till en helt ny nivå

Genom sammanslagningen blir vi över 6 200 anställda på 200 laboratorier i mer än 30 länder på fem kontinenter. Det innebär ett ytterligare ökat tjänsteutbud inom materialprovning, produktkvalificering, konsultation och certifiering till den internationella flyg- och försvarsindustrin, verkstadsindustrin, energisektorn, infrastruktur och miljö m fl.

Förvärvet av Exova etablerar Element Materials Technology som en betydande global leverantör av provningstjänster, och innebär ett stort steg i vår fortsatta ambition att bli den ledande och mest välrenommerade provningspartnern i världen.

Element-Exova-Alliance

Vanliga frågor

Varför förvärvade Element Exova?

Element har vuxit snabbt sedan bildandet 2011, och har genom en tillväxtstrategi för att bli en ledande global aktör inom provning genomfört flera strategiska förvärv samtidigt som man vuxit organiskt. Sedan 2011 har 17 organisationer framgångsrikt förvärvats och integrerats i Element-koncernen vilket inneburit ett tillskott på 38 laboratorier och 1 400 medarbetare.

Exova är Elements senaste och enskilt största förvärv, som fullt integrerat kommer att bilda en av världens största aktörer inom oberoende provning och analys, med oöverträffad teknisk bredd, laboratorieresurser, kunskap och samlad erfarenhet. Många av våra tjänsteområden kompletterar varandra och kommer att bredda vårt kunderbjudande, och genom ökad geografisk spridning utökas vår internationella räckvidd betydligt.

Denna unika kombination gör det möjligt för Element att som provningspartner ytterligare förbättra kundservice och tjänsteutbud, och därigenom bidra till våra kunders framgång genom ökad effektivitet genom hela produktutvecklings- och produktionsprocessen.

Vilken inverkan har förvärvet på mitt nuvarande samarbete med Element eller Exova?

På kort sikt har det ingen inverkan alls. Du kommer fortfarande att samarbeta med de medarbetare du alltid har gjort, och i huvudsak är det ’business as usual’. På längre sikt kommer den nya organisationens utökade tekniska förmåga och kapacitet att bli fullt tillgängliga, vilket vi kan berätta mer om framöver.

Har jag tillgång till samma kontaktpersoner och tekniska resurser hos Element eller Exova?

Ja, självklart. Business as usual. Fortsätt att kontakta oss via de e-postadresser och telefonnummer som du alltid har gjort.

Om jag har ett nytt provningsbehov, vem kontaktar jag? Element eller Exova?

För nya förfrågningar, vänligen använd vårt webbformulär så kontaktar vi dig så snart vi kan.

 


 

Har du frågor om samgående Element-Exova kan du nå oss på sweden@exova.com 

Vill du hålla dig uppdaterad?

Ett kontaktformulär specifikt för detta finns här på Exovas internationella hemsida

Löpande information och nyheter publiceras också här på vår internationella hemsida