Omfattande resurser och kompetens inom kvalitetskontroll

Hos Element får du tillgång till över 200 provningsmetoder för driv- och smörjmedel varav fler än 40 är ackrediterade av Swedac. Vi kan därmed analysera kvaliteten hos de flesta driv- och smörjmedel.

Vi utför provning och utredningar på bland annat:


Drivmedel

 • Diesel
 • Flygbensin
 • Flygfotogen
 • Motorbensin
 • Biodrivmedel

Oljor

 • Motoroljor
 • Hydrauloljor
 • Flygmotoroljor
 • Instrumentoljor
 • Transmissionsoljor
 • Korrosionsskyddsoljor

Fetter

 • Smörjfetter
 • Torrsmörjmedel
 • Korrosionsskyddsfetter

Enkel hantering – snabba svar

Vi har väl beprövade rutiner för analyser och för bearbetning av resultat, vilket innebär att du som kund får snabba och tillförlitliga resultat.

Våra erfarna konsulter kan hjälpa dig att tolka de resultat som erhålls vid kvalitetsprovningen samtidigt som vi kan ge råd vid val av nya drivmedel, smörjmedel och additiv i er industri. I många fall kan vi även hjälpa till att bestämma orsaker till produktionsstopp eller haverier.

Ta kontrollen över dina driv- och smörjmedel

Kvalitetskontroll på nya eller oanvända produkter innebär att man kvalificerar en produkt mot t.ex. den tekniska specifikation eller det certifikat som produkten är tänkt att uppfylla.

Genom att säkerställa kvaliteten på drivmedel och smörjmedel kan ditt företag minska driftskostnader som en följd av färre haverier och stillestånd. Med stöd av våra analysresultat kan ni lättare ställa krav på leverantörer eller förbättra lagringsrutiner.

För system med krav på hög tillförlitlighet, i dyrbara system och i de fall där produkten lagras under lång tid bör regelbundna kontroller genomföras av kvaliteten på produkterna.

Opartiska och ackrediterade

Vi arbetar utan bindningar till vare sig maskin- eller oljeleverantörer, vilket betyder att våra bedömningar är helt opartiska. Vi innehar ett flertal godkännanden och är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025. Vi agerar också som oberoende part vid utredningar.

Kontakta oss

Element erbjuder bred kompetens och resurser inom driv- och smörjmedel. Kontakta oss gärna genom vårt kontaktformulär så hör vi av oss snarast.