Omfattande resurser och kompetens inom oljeanalys

Hos Element får du tillgång till över 200 provningsmetoder för driv- och smörjmedel varav fler än 40 är ackrediterade av Swedac. Vi kan därmed analysera kvaliteten hos de flesta smörjmedel, även smörjfetter.

Defence oil analysis

Vi analyserar tillståndet för olika smörjmedel avsedda för:

  • Förbränningsmotorer, dieselmotorer
  • Hydraulsystem
  • Växellådor och transmissioner
  • Gasturbinmotorer (flygmotorer)
  • Cirkulationssystem (gasturbiner, ångturbiner)
  • Metallbearbetningsvätskor, skärvätskor, formvätskor
  • Smörjfetter

Enkel hantering – snabba svar

Vi har väl utvecklade och beprövade rutiner för provtagning, analyser och bearbetning av resultat. Det betyder enkel hantering för dig som kund och snabba, tillförlitliga svar.

Provtagningssatserna som skickas ut innehåller specialdiskade provtagningsflaskor, provtagningskort och frankerat svarsemballage. Normalt lämnar vi svar inom fem arbetsdagar efter att vi fått in provet. Många väljer att få sina provningsrapporter via vår webbplats.

Med regelbunden oljeanalys kan du agera i tid

I de fall förslitning i mekaniska system leder till haveri eller driftavbrott beror det nästan uteslutande på otillräcklig eller felaktig smörjning.

Med regelbunden tillståndskontroll kan du:

•    Följa systemets kondition och få tidiga indikationer på slitage
•    Kontrollera halten av föroreningar
•    Undersöka oljans kvalitet och smörjförmåga

Om svaren visar onormala värden kan vi hjälpa dig att analysera detta närmare. Det kan också handla om onormalt slitage, partiklar i oljan eller igensatta filter som upptäckts vid drift.

Tillståndskontroll genom oljeanalys – en klok investering

Med regelbunden analys av oljesmorda mekaniska system och maskiner kan du förutom information om oljans kvalitet och föroreningar också få tidiga indikationer på slitage. På så vis kan underhållet planeras, och onödiga, oplanerade och kostsamma driftstopp kan undvikas.

Tillståndskontroll genom oljeanalys är en av våra specialiteter och hjälper dig att planera dina underhållsåtgärder. Är tillförlitlig drift i mekaniska system viktigt för dig, då är regelbunden tillståndskontroll en klok investering.

Läs mer här!

Opartiska och ackrediterade

Vi arbetar utan bindningar till vare sig maskin- eller oljeleverantörer, vilket betyder att våra bedömningar är helt opartiska. Vi innehar ett flertal godkännanden och är ackrediterade enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025. Vi agerar också som oberoende part vid utredningar.

Kontakta oss

Element erbjuder bred kompetens och resurser inom oljeanalys. Kontakta oss gärna genom vårt kontaktformulär så hör vi av oss snarast.