Metallografisk analys av metaller och legeringar

Inom metallografi finns bred kompetens och resurser hos Element inom såväl konventionella konstruktionsmaterial som nya avancerade stål och lättmetaller. Genom mikroskopering och provning av metallers och legeringars struktur och utseende hjälper vi dig att bedöma och bestämma materialets egenskaper.

Breda resurser inom metallografi

I våra laboratorier utför vi materialanalyser av alla typer av metaller. Vi erbjuder bland annat:

 • Mikro- och makroundersökning av svets- och lödförband
 • Materialkaraktärisering
 • Fasandelmätning
 • Kornstorleksmätning
 • Mikrostrukturundersökning
 • Hårdhetsmätning Brinell, Vickers och Rockwell
 • Studier på nya och avancerade material
 • Skadeutredningar och fraktografi; bedömning av brottytor
 • Undersökningar i fält

Vår utrustning inom metallografi inkluderar bland annat:

 • SEM (Svepelektronmikroskop)
 • EDX (Energy Dispersive X-ray spektroskopi)
 • LOM (Ljusoptiska mikroskop)
 • Automatiserad hårdhetsmätare

Kontakta oss

Vi hjälper dig att kvalificera material och processer bland annat inom hållfasthet. Kontakta oss gärna genom vårt kontaktformulär så hör vi av oss snarast.

Du kan också läsa mer om Elements resurser inom materialprovning internationellt.