Reparation av metaller, kompositer och ytskikt

Vi hjälper dig att kvalificera reparationstekniker för detaljer av metall och komposit samt för ytbehandlingar. En rätt utförd reparation kan återställa materialets eller komponentens ursprungliga egenskaper och prestanda i fråga om t ex hållfasthet och korrosionsbeständighet.

Reparationsprocesser kan användas vid underhåll för ökad livslängd, men också i produktionen när en skada uppstått. Att undvika kassation kan vara effektivt av både ekonomiska skäl och av tidsskäl.

Reparation av metaller

Element bistår med kvalificering av material och processer för reparation genom svetsning och termisk sprutning, samt utbildar personal. Genom påläggssvetsning kan material fyllas på för att återställa eller förbättra egenskaperna hos en detalj, och termisk sprutning är ytterligare en metod där nytt material påförs för att reparera skador efter t ex slag eller slitage.  

Läs mer här om våra resurser inom svetsteknik.

Reparation av ytskikt

Vi hjälper dig att ta fram rätt ytbehandlings- och målningsprocesser i samband med underhållsarbeten, t ex rengöring, färgsystem och ytbehandlingstekniker för att återskapa ett ytskikt med rätt beständighet mot nötning, korrosion och liknande. Reparation av ytskiktet är också viktigt i samband med andra reparationsåtgärder.

Vi har lång erfarenhet av ytbehandlingsteknik.

Reparation av komposit

Våra tjänster inom underhåll och reparation av kompositer inkluderar kvalificering av material och metoder, samt utbildning inom reparationsteknik.

Element har lång erfarenhet inom kompositmaterial. I vårt kompositlaboratorium har vi egen tillverkning av kompositpaneler för kvalificering av material, tillverkningsmetoder och reparationsmetoder. Vi genomför också utbildning i kompositreparation för flyg, försvar och andra tillämpningar.

Våra tjänster inom kompositreparation

Utveckling av reparationsmetoder:

  • inspektion, förberedelser
    - materialval
    - tillverkning
    - validering
  • Utveckling av procedurer och instruktioner
  • Stöd för tolkning av reparationsmanualer och underhållsdokumentation
  • Utbildning i reparationsteknik samt Nivå III stöd för kompositreparationer i enlighet med kraven från Försvarets Materielverk, FMV.

Validering och provning

I våra laboratorier kan vi utföra all nödvändig oförstörande och mekanisk provning för att validera reparationsprocessen genom inspektion eller genom att prova hållfastheten.

Kontakta oss

Vi hjälper dig att kvalificera dina reparationsmetoder. Kontakta oss gärna genom vårt kontaktformulär så hör vi av oss snarast.