Allergiframkallande kemiska produkter och processer (härdplaster mm) - risker och regler

Alla som leder eller aktivt arbetar med material och processer som innehåller dessa hälsofarliga kemiska produkter, vanligen kallat härdplaster, ska känna till och kunna hantera förekommande hälsorisker. Utbildningen är ett krav från Arbetsmiljöverket, och ska kunna styrkas med ett högst fem år gammalt utbildningsintyg.

Vår halvdagsutbildning uppfyller kraven på teoretisk utbildning i enlighet med AFS 2011:19, Kemiska arbetsmiljörisker 37 e §, där du lär dig hantera materialen på ett säkert sätt för att minska hälsoriskerna. I god tid före kursen kan du skicka in säkerhetsdatablad för några av de härdplastprodukter som hanteras, så kan vi ta upp dessa som exempel.

Målgrupp

Kursen är obligatorisk för alla som hanterar härdplaster i arbetet eller leder detta arbete, och vänder sig även till chefer, arbetsledare, arbetsmiljösamordnare, kemikaliesamordnare och skyddsombud.

Kursinnehåll:

 • Allmän information om kemiska hälsorisker.
 • Innehåll i och hälsorisker vid arbete med
  - Diisocyanater,
  - Epoxiplastkomponenter,
  - Organiska syraanhydrider,
  - Formaldehydhartser,
  - Metakrylater märkta H317 eller H334,
  - Akrylater märkta H317 eller H334,
  inklusive risker vid bearbetning och termisk nedbrytning.
  Utbildning krävs även för arbete med kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt överstiger 30 minuter per vecka.
 • Allmänt om lagar och föreskrifter (märkning, säkerhetsdatablad, riskbedömning,
  förteckning och hygieniska gränsvärden).
 • Regler för och förebyggande åtgärder vid arbete med berörda ämnen/produkter,
  bl.a krav på utbildning och läkarundersökning, produktval, riskfyllda arbetsmoment,
  behov av ventilation, skyltning mm.
  (Inkl viktiga delar i AFS 2011:19 samt AFS 2005:6 32-38 §§).
 • Personlig skyddsutrustning, första hjälpen, rengöring och sanering vid tillbud.

Kursmaterial och förberedelser

Kopia på kursens presentationsmaterial ingår samt kopia på AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker.

För att vår lärare ska kunna anpassa utbildningen, ber vi er att senast två arbetsveckor före kursstart översända kopior på säkerhetsdatablad för några härdplastprodukter som berörda personer hanterar.

Kursintyg

Deltagaren erhåller ett kursintyg. Enligt Arbetsmiljöverkets krav ska ett högst fem år gammalt utbildningsintyg kunna uppvisas.

Nästa kurs:

Längd: 0,5 dagar

Pris: 3 000 kr

Ort: Linköping

 • 22 augusti 2019, förmiddag
 • 19 september 2019, förmiddag
 • 24 oktober 2019, förmiddag
 • 28 november 2019, förmiddag
 • 5 december 2019, förmiddag

Antal deltagare: minst 5, max 10.

Kontakt och anmälan

Skicka din anmälan via vårt formulär så hör vi av oss inom kort.

Kursansvarig: Helene Dalenius

Företagsanpassad utbildning

Vi genomför många olika utbildningar och hela utbildningsprogram enligt specifika kundbehov, hos oss eller i era egna lokaler.

Anpassning kan göras för att passa specifika standarder eller er egen utrustning, eller anpassas till en högre grad av teoretisk respektive praktisk inriktning. Inom arbetsmiljö håller vi även kurser inom andra kemiområden; arbetsmiljörisker, klassificering och märkning mm.