Arbete med kemiska produkter och härdplaster

Element erbjuder kortare kurser om hälsorisker samt gällande regler vid arbete med kemiska produkter och härdplaster. Kurserna anpassas efter kundens behov och genomförs hos kunden, alternativt i våra lokaler i Linköping.

Exempel på kurser som kan anordnas:

Arbete med kemiska produkter, hälsorisker och regler för hantering

Kursen kan innehålla bland annat kemiska hälsorisker, exponeringsvägar och effekter som kan uppstå, AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, klassificering och märkning, säkerhetsdatablad, förbjudna ämnen (krav på tillstånd, dispens), personlig skyddsutrustning, första hjälpen vid tillbud/olyckor mm.

Riskbedömningar av kemiska arbetsmiljörisker - krav i AFS 2011:19

Kursen hjälper företaget att komma igång med arbetet att utföra riskbedömningar och kan innehålla t ex krav på riskbedömningar enligt AFS 2011:19, kemiska hälsorisker, exponeringsvägar och effekter som kan uppstå, underlag för kemiska riskbedömningar, t ex märkning av kemiska produkter och säkerhetsdatablad samt olika metoder för riskbedömningar.

Allergiframkallande kemiska produkter och processer (härdplaster mm) - risker och regler

Utbildningen baseras på krav i AFS 2011:19, 37e §.

Kursen innehåller:

 • Allmän information om kemiska hälsorisker.
 • Innehåll i och risker vid arbete med diisocyanater, epoxiplastkomponenter,
  allergiframkallande akrylater/metakrylater, formaldehydhartser mm, inklusive
  risker vid bearbetning och termisk nedbrytning.
  (Kan anpassas efter de kemiska produkter som hanteras av berörda deltagare).
 • Allmänt om lagar och föreskrifter (märkning, säkerhetsdatablad, riskbedömning,
  förteckning och hygieniska gränsvärden).
 • Regler för och förebyggande åtgärder vid arbete med berörda ämnen/produkter,
  bl.a krav på utbildning och läkarundersökning, produktval, riskfyllda arbetsmoment,
  behov av ventilation, skyltning mm.
  (Inkl viktiga delar i AFS 2011:19 samt AFS 2005:6 32-38 §§).
 •  Personlig skyddsutrustning. Första hjälpen. Rengöring och sanering vid tillbud.

Målgrupp

Kurserna vänder sig till chefer, arbetsledare, arbetsmiljö- och kemikaliesamordnare, skyddsombud och personal som hanterar kemiska produkter.

Allmän information

Längd: Efter behov enligt överenskommelse

Pris: Kontakta oss med dina behov och önskemål för en offert

Ort: Linköping eller enligt överenskommelse

Kontakta oss

Skicka en intresseanmälan via vårt formulär så hör vi av oss inom kort.