Nu heter vi Element! Vi erbjuder utbildning inom de flesta OFP-tekniker, samt examinering till Nivå 1 och 2 för att säkerställa rätt kompetens och behörighet. Kurser och examinering genomförs enligt EN 4179/NAS 410. Vi är också ett SCANDT-godkänt kurs- och examineringscenter.

Våra utbildningar inom OFP:

Introduktion till oförstörande provning

MT, Magnetpulverprovning

PT, Provning med penetrant

RT, Radiografisk provning

UT, Ultraljudprovning

ET, Virvelströmsprovning, Eddy Current

VT, Visuell kontroll

Examinering och förnyelse av certifikat

.

 

 

Introduktion till oförstörande provning

Kursen ger dig en allmän orientering i de vanligaste OFP-metoderna. Den innehåller både teoretiska och praktiska övningar i respektive metod och riktar sig till all personal som önskar en introduktion i oförstörande provning.

Kursinnehåll

Vår introduktion till oförstörande provning ger grundläggande kunskaper om OFP och de sex vanligaste OFP-metoderna:

 • Provning med penetrant (PT)
 • Magnetpulverprovning (MT)
 • Virvelströmsprovning/Induktiv provning/Eddy Current (ET)
 • Ultraljudprovning (UT)
 • Röntgenprovning/Radiografisk provning (RT)
 • Visuell provning (VT)

Målgrupp

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska övningar i respektive metod och riktar sig till all personal som önskar en allmän introduktion i OFP.

Nästa kurs

Längd: 3 dagar

Pris: 12 800 kr

Ort: Linköping

 • 1-3 april 2019

Kontakta oss

Skicka en intresseanmälan via vårt formulär så hör vi av oss inom kort

.

 

Magnetpulverprovning, MT Nivå 1 och 2

Kursen ger grundläggande kunskaper i magnetpulverprovning, och innehåller både teoretiska och praktiska moment. Vi behandlar faktorer som påverkar provningen, och tar upp fördelar och begränsningar med den aktuella metoden jämfört med andra oförstörande provningstekniker.

Kursen genomförs enligt EN 4179/NAS 410

Utbildningsnivåer och mål

Kurserna i OFP genomförs för Nivå 1 och Nivå 2 parallellt, där vissa moment sammanfaller. Nivå 1 är mer praktiskt inriktad och Nivå 2 innehåller fler teoretiska moment.

Mål för utbildning Nivå 1

Som Nivå 1 ska du kunna utföra provning enligt skriftliga arbetsinstruktioner, samt efter godkännande av berörd Nivå 3 kunna utvärdera och tolka resultatet.

Mål för utbildning Nivå 2

Som Nivå 2 ska du kunna välja teknik, utarbeta instruktioner och iordningställa och kalibrera utrustning. Du ska också kunna utföra provning enligt skriftliga arbetsinstruktioner, samt kunna tolka och utvärdera resultaten. Du ska kunna ha det dagliga ansvaret för vägledning av Nivå 1-personal och aspiranter. Som Nivå 2 ska du också kunna strukturera och avrapportera resultaten, ha ingående kunskap om den aktuella metodens möjligheter och begränsningar, samt om tillämpliga standarder och specifikationer.

Kursinnehåll

 • Egenskaper hos magnetfält
 • Inverkan av diskontinuiteter i material
 • Materialegenskaper
 • Magnetiseringsmetoder
 • Avmagnetisering   
 • Utrustning för MT-prov
 • Läckfältsprovning
 • Användningsområden
 • Standarder, instruktioner, rapporter
 • Praktiska övningar 

Allmän information

Längd: 4 dagar

Pris: 17 300 kr

Ort: Linköping

 • 20-23 maj 2019
 • 4-7 november 2019

Kontakta oss

Skicka en intresseanmälan via vårt formulär så hör vi av oss inom kort

Examinering MT

 • 24 maj 2019
 • 8 november 2019

Läs mer om examinering längst ner på denna sida.

Re-examinering MT för förnyelse av certifikat

 • 5 maj 2019
 • 8 oktober 2019

Läs mer om examinering längst ner på denna sida.

Kontakta oss

Skicka en intresseanmälan via vårt formulär så hör vi av oss inom kort

 

Till toppen

.

 

Penetrantprovning, PT Nivå 2

Kursen OFP Penetrantprovning (PT) ger grundläggande kunskaper i penetrantprovning, och innehåller både teoretiska och praktiska moment. Vi behandlar faktorer som påverkar provningen, och tar upp fördelar och begränsningar med den aktuella metoden jämfört med andra oförstörande provningstekniker.

Kursen genomförs enligt EN 4179/NAS 410

Mål för utbildning Nivå 2

Kursen i penetrantprovning genomförs för Nivå 2. 

Som Nivå 2 ska du kunna välja teknik, utarbeta instruktioner och iordningställa och kalibrera utrustning. Du ska också kunna utföra provning enligt skriftliga arbetsinstruktioner, samt kunna tolka och utvärdera resultaten. Du ska kunna ha det dagliga ansvaret för vägledning av Nivå 1-personal och aspiranter. Som Nivå 2 ska du också kunna strukturera och avrapportera resultaten, ha ingående kunskap om den aktuella metodens möjligheter och begränsningar, samt om tillämpliga standarder och specifikationer.

Kursinnehåll    

 • Olika typer av penetranter
 • Penetrantmetoden, arbetsgång
 • Materialegenskaper
 • Standard EN 571-1
 • Penetrantutrustningar
 • Val av teknik, praktik       
 • Penetrantindikationer
 • Kontroll av utrustning      
 • Användningsområden
 • Standarder, instruktioner, rapporter
 • Praktiska övningar   

Allmän information

Längd: 4 dagar

Pris: 17 300 kr

Ort: Linköping

 • 8-11 april 2019
 • 11-14 november 2019

Examinering PT

 • 12 april 2019
 • 15 november 2019

Läs mer om examinering längst ner på denna sida.

Re-examinering PT för förnyelse av certifikat

 • 20 mars 2019
 • 16 oktober 2019

Läs mer om examinering längst ner på denna sida.

Kontakta oss

Skicka en intresseanmälan via vårt formulär så hör vi av oss inom kort

 

Till toppen

.

 

Radiografisk provning, röntgenprovning RT Nivå 1 och 2

Kursen ger grundläggande kunskaper i radiografisk provning, och innehåller både teoretiska och praktiska moment. Vi behandlar faktorer som påverkar provningen, och tar upp fördelar och begränsningar med den aktuella metoden jämfört med andra oförstörande provningstekniker..

Kursen genomförs enligt EN 4179/NAS 410

Utbildningsnivåer och mål

Kurserna i OFP genomförs för Nivå 1 och Nivå 2 parallellt, där vissa moment sammanfaller. Nivå 1 är mer praktiskt inriktad och Nivå 2 innehåller fler teoretiska moment.

Mål för utbildning Nivå 1

Som Nivå 1 ska du kunna utföra provning enligt skriftliga arbetsinstruktioner, samt efter godkännande av berörd Nivå 3 kunna utvärdera och tolka resultatet.

Mål för utbildning Nivå 2

Som Nivå 2 ska du kunna välja teknik, utarbeta instruktioner och iordningställa och kalibrera utrustning. Du ska också kunna utföra provning enligt skriftliga arbetsinstruktioner, samt kunna tolka och utvärdera resultaten. Du ska kunna ha det dagliga ansvaret för vägledning av Nivå 1-personal och aspiranter. Som Nivå 2 ska du också kunna strukturera och avrapportera resultaten, ha ingående kunskap om den aktuella metodens möjligheter och begränsningar, samt om tillämpliga standarder och specifikationer.

Kursinnehåll

 • Den radiografiska processen
 • Fysikaliska principer
 • Materialegenskaper
 • EN 444
 • Strålningskällor
 • Strålskydd och säkerhet
 • Radiografiska beräkningar
 • Bedömningsregler
 • Radiogramgranskning
 • Praktik röntgenteknik
 • Användningsområden
 • Standarder, instruktioner, rapporter

Allmän information

Längd: 5 dagar

Pris: 20 000 kr

Ort: Linköping

 • 11-15 februari 2019
 • 18-22 november 2019

Examinering RT

 • 11 december 2019

Läs mer om examinering längst ner på denna sida.

Re-examinering RT för förnyelse av certifikat

Kontakta oss för nästa tillfälle 

Läs mer om examinering längst ner på denna sida.

Kontakta oss

Skicka en intresseanmälan via vårt formulär så hör vi av oss inom kort.

 

Till toppen

.

 

Ultraljudprovning, UT Nivå 1 och 2

Kursen OFP Ultraljudprovning ger grundläggande kunskaper i ultraljudprovning, och innehåller både teoretiska och praktiska moment. Vi behandlar faktorer som påverkar provningen, och tar upp fördelar och begränsningar med den aktuella metoden jämfört med andra oförstörande provningstekniker.

Kursen genomförs enligt EN 4179/NAS 410

Utbildningsnivåer och mål

Kurserna i OFP genomförs för Nivå 1 och Nivå 2 parallellt, där vissa moment sammanfaller. Nivå 1 är mer praktiskt inriktad och Nivå 2 innehåller fler teoretiska moment.

Mål för utbildning Nivå 1

Som Nivå 1 ska du kunna utföra provning enligt skriftliga arbetsinstruktioner, samt efter godkännande av berörd Nivå 3 kunna utvärdera och tolka resultatet.

Mål för utbildning Nivå 2

Som Nivå 2 ska du kunna välja teknik, utarbeta instruktioner och iordningställa och kalibrera utrustning. Du ska också kunna utföra provning enligt skriftliga arbetsinstruktioner, samt kunna tolka och utvärdera resultaten. Du ska kunna ha det dagliga ansvaret för vägledning av Nivå 1-personal och aspiranter. Som Nivå 2 ska du också kunna strukturera och avrapportera resultaten, ha ingående kunskap om den aktuella metodens möjligheter och begränsningar, samt om tillämpliga standarder och specifikationer.

Kursinnehåll 

 • Ultraljudtekniker och definition av ultraljud
 • Materialegenskaper
 • Trigonometri                   
 • Brytning och reflektion
 • Ultraljudsökare
 • Kalibrering och storleksutvärdering
 • Ljuddämpning
 • Ytvågor    
 • Immersionsprovning
 • Användningsområden
 • Standarder, instruktioner, rapporter
 • Praktiska övningar

Allmän information

Längd: 5 dagar

Pris: 20 000 kr

Ort: Linköping

 • 11-15 mars 2019
 • 30 september - 4 oktober 2019

Examinering UT

 • 9 april 2019

Läs mer om examinering längst ner på denna sida.

Re-examinering UT för förnyelse av certifikat

 • 28 februari 2019

Läs mer om examinering längst ner på denna sida.

Kontakta oss

Skicka en intresseanmälan via vårt formulär så hör vi av oss inom kort.

 

Till toppen

.

 

OFP Virvelströmsprovning, Eddy Current, ET Nivå 1 och 2

Kursen ger grundläggande kunskaper i virvelströmsprovning, även kallad induktiv provning eller Eddy Current Testing, och innehåller både teoretiska och praktiska moment. Vi behandlar faktorer som påverkar provningen, och tar upp fördelar och begränsningar med den aktuella metoden jämfört med andra oförstörande provningstekniker.

Kursen genomförs enligt EN 4179/NAS 410

Utbildningsnivåer och mål

Kurserna i OFP genomförs för Nivå 1 och Nivå 2 parallellt, där vissa moment sammanfaller. Nivå 1 är mer praktiskt inriktad och Nivå 2 innehåller fler teoretiska moment.

Mål för utbildning Nivå 1

Som Nivå 1 ska du kunna utföra provning enligt skriftliga arbetsinstruktioner, samt efter godkännande av berörd Nivå 3 kunna utvärdera och tolka resultatet.

Mål för utbildning Nivå 2

Som Nivå 2 ska du kunna välja teknik, utarbeta instruktioner och iordningställa och kalibrera utrustning. Du ska också kunna utföra provning enligt skriftliga arbetsinstruktioner, samt kunna tolka och utvärdera resultaten. Du ska kunna ha det dagliga ansvaret för vägledning av Nivå 1-personal och aspiranter. Som Nivå 2 ska du också kunna strukturera och avrapportera resultaten, ha ingående kunskap om den aktuella metodens möjligheter och begränsningar, samt om tillämpliga standarder och specifikationer.

Kursinnehåll

 • Virvelströmsteori
 • Materialegenskaper         
 • Induktiva givare               
 • Provsystem
 • Faktorer som påverkar en spoles impedans
 • Val av testfrekvens                               
 • Signalstörningsförhållande (S/N)
 • Avstånd provföremål - givare                
 • Referenskroppar             
 • Användningsområden      
 • Standarder, instruktioner, rapporter
 • Praktiska övningar

Allmän information

Längd: 5 dagar

Pris: 20 000 kr

Ort: Linköping

 • 6-10 maj 2019
 • 28 oktober - 1 november 2019

Examinering ET

 • 29 maj 2019
 • 28 november 2019

Läs mer om examinering längst ner på denna sida.

Re-examinering ET för förnyelse av certifikat

 • 27 mars 2019
 • 11 oktober 2019

Läs mer om examinering längst ner på denna sida.

Kontakta oss

Skicka en intresseanmälan via vårt formulär så hör vi av oss inom kort

 

Till toppen

.

 

OFP Visuell kontroll, VT Nivå 1 och 2

Kursen ger grundläggande kunskaper i visuell kontroll, och innehåller både teoretiska och praktiska moment. Vi tar upp fördelar och begränsningar vid avsökning med olika typer av optiska hjälpmedel.

Kursen genomförs enligt EN 4179/NAS 410

Utbildningsnivåer och mål

Kurserna i OFP genomförs för Nivå 1 och Nivå 2 parallellt, där vissa moment sammanfaller. Nivå 1 är mer praktiskt inriktad och Nivå 2 innehåller fler teoretiska moment.

Mål för utbildning Nivå 1

Som Nivå 1 ska du kunna utföra provning enligt skriftliga arbetsinstruktioner, samt efter godkännande av berörd Nivå 3 kunna utvärdera och tolka resultatet.

Mål för utbildning Nivå 2

Som Nivå 2 ska du kunna välja teknik, utarbeta instruktioner och iordningställa och kalibrera utrustning. Du ska också kunna utföra provning enligt skriftliga arbetsinstruktioner, samt kunna tolka och utvärdera resultaten. Du ska kunna ha det dagliga ansvaret för vägledning av Nivå 1-personal och aspiranter. Som Nivå 2 ska du också kunna strukturera och avrapportera resultaten, ha ingående kunskap om den aktuella metodens möjligheter och begränsningar, samt om tillämpliga standarder och specifikationer.

Kursinnehåll       

 • Synförmåga                    
 • Visuell iakttagelseförmåga
 • Materialegenskaper
 • Ljus - kontrast
 • Linser och speglar
 • Endoskopi
 • Specialoptiska system
 • Arbetsmiljö, psykologiska faktorer
 • Acceptanskriterier - rapportering
 • Arbetsplatsanpassade applikationer
 • Användningsområden
 • Standarder, instruktioner, rapporter
 • Praktiska övningar

Förkunskaper

De praktiska övningarna i utbildningen fokuserar på tillämpning av tekniken. Deltagaren bör ha instrumentkunskap om specifik utrustning, t ex boroskop, fiber- och videoendoskop.

Allmän information

Längd: 2 dagar

Pris och kurstillfälle : Begär offert

 

Examinering VT

Kontakta oss för nästa tillfälle 

Läs mer om examinering längst ner på denna sida.

Kontakta oss

Skicka en intresseanmälan via vårt formulär så hör vi av oss inom kort

 

Till toppen

.

 

OFP examinering till Nivå 1 och 2, samt förnyelse av certifikat

OFP Examinering till Nivå 1 och 2 i PT, MT, ET, UT och RT genomförs i enligt med EN 4179 och NAS 410.

Certifikat

Efter en godkänd examinering kan en certifiering göras, och inom OFP är det arbetsgivaren som utfärdar certifikatet. Man får alltså inte ett certifikat med automatik efter godkänd examinering.

Examinering

Längd: 1 dag

Pris: 9 300 kr*

Ort: Linköping

Nästa tillfälle: Se respektive teknik ovan eller kontakta oss.

Examinering för förnyat certifikat

Längd: 1 dag

Pris: 9 300 kr*
Examinering inför förnyande av giltigt certifikat. Vid förnyande av examinering kan repetition av grundteori genomföras. Offert lämnas.

Ort: Linköping

Nästa tillfälle: Se respektive teknik ovan eller kontakta oss.

*Priset gäller för examinering i en metod hos Element i Linköping enligt EN4179, NAS410. För ytterligare en metod debiteras tillägg 5 200 kr. Ange vid bokning vilken teknik och vilket tillfälle som avses. Företagsanpassad examinering kan erbjudas efter önskemål.

 

Kontakta oss

Skicka en intresseanmälan via vårt formulär så hör vi av oss inom kort

 

Till toppen